Wat is een sloopregeling?

24/08/2020   |   12/07/2022   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: nieuws

Misschien heb je al weleens van de sloopregeling gehoord. Een sloopregeling is bedoelt om mensen die een oud, vervuilend voertuig in bezit hebben te stimuleren om voor een schoner transportmiddel te kiezen. Om inwoners daartoe aan te zetten, bieden gemeentes een zogenaamde sloopregeling aan. In dit artikel geven we je hierover meer informatie.

Misschien heb je al weleens van de sloopregeling gehoord. Een sloopregeling is bedoelt om mensen die een oud, vervuilend voertuig in bezit hebben te stimuleren om voor een schoner transportmiddel te kiezen. Om inwoners daartoe aan te zetten, bieden gemeentes een zogenaamde sloopregeling aan. In dit artikel geven we je hierover meer informatie.

Wat houdt de sloopregeling in?

In Nederland worden we allemaal aangezet om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Oude diesels zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid schadelijke uitstoot. Om die reden willen gemeentes het liefste dat alle vervuilende voertuigen uit de (binnen)stad verdwijnen. Ze maken gebruik van milieuzones, waar je met een oude vieze auto niet in mag, en stimuleren dieselbezitters om te kiezen voor een minder schadelijke variant. Een voorbeeld van een regeling om voertuigbezitters te stimuleren om over te stappen op een schoner voertuig is de sloopregeling. Deelnemers ontvangen een tegoed dat ze kunnen gebruiken voor de aanschaf van een nieuwere, schonere variant. De oude brommer of oude auto wordt gesloopt. In Nederland bieden de gemeentes Amsterdam en Den Haag zo'n regeling aan.

Sloopregeling Amsterdam

In Amsterdam kun je als inwoner of als in Amsterdam gevestigde ondernemer maximaal één keer sloopsubsidie aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag is € 500,-.

 • Je bezit een per­so­nen­au­to of be­stel­au­to op die­sel (voer­tuig­ca­te­go­rie M1 of N1) met emis­sie­klas­se 3 of la­ger.
 • De auto mag nog niet gesloopt zijn. Het voertuig mag pas worden gesloopt na indiening van de aanvraag.
 • Je laat de auto slopen binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.
 • De auto moet APK-gekeurd zijn op het moment dat je de aanvraag indient.
 • Je bent ingeschreven in Amsterdam of jouw onderneming is gevestigd in Amsterdam.
 • Je was vóór 19 no­vem­ber 2019 al ken­te­ken­hou­der van het voer­tuig.

Meer informatie over de sloopregeling van Amsterdam vind je hier.

Sloopregeling

Sloopregeling Den Haag

Ook in Den Haag is er een sloopregeling van kracht. Ook hier kun je er maximaal één keer gebruik van maken. Voor een gesloopte dieselauto krijg je van de gemeente een tegoed van € 1.000. Voor een gesloopte brommer of snorfiets krijgt je een tegoed van € 400. Bezit je een geldige Haagse Ooievaarspas? Dan krijgt je een tegoed van € 750 voor een gesloopte brommer of snorfiets.

 • Je bezit een dieselauto of een brommer of snorfiets met een benzinemotor.
 • Het voertuig mag geen WOK-status hebben.
 • De auto moet zijn gesloopt na 31 januari 2020.
 • Na sloop moet je een demontageverklaring kunnen overleggen; de demontageverklaring mag bij aanvraag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Het voertuig staat al sinds 10 oktober 2019 of eerder op jouw (bedrijfs)naam.
 • Je staat zelf al sinds 10 oktober 2019 of eerder ingeschreven in de gemeente Den Haag; in het geval van een bedrijf (auto's in bedrijfsvoorraad doen niet mee) ben je al sinds 10 oktober 2019 of eerder in Den Haag gevestigd.
 • Ooievaarspashouders: je bent in het bezit van een geldige Haagse Ooievaarspas.

Meer informatie over de sloopregeling van Den Haag vind je hier.

Let op: er is altijd een beperkt budget beschikbaar bij de gemeente. Kijk dus goed na of jouw aanvraag op tijd is.

Sloopregeling in het nieuws in 2020

Medio augustus 2020 verscheen er een artikel in verschillende kranten, waarin wordt gepleit voor een uitgebreidere invoering van de sloopregeling. Onderzoekers van de TU Delft hebben geconstateerd dat zo'n 35% van de uitstoot van stikstof door auto's afkomstig is van auto's die minimaal 15 jaar oud zijn. Dat is enorm veel, zeker als je je beseft dat slechts 17% (zo'n 1.2 miljoen) van de auto's in Nederland minimaal 15 jaar oud is. Het inzetten van een sloopregeling zou enorm kunnen bijdragen aan het versneld slopen van auto's die het milieu veel schade toebrengen.

Wat houdt de sloopregeling in?

In Nederland worden we allemaal aangezet om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Oude diesels zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid schadelijke uitstoot. Om die reden willen gemeentes het liefste dat alle vervuilende voertuigen uit de (binnen)stad verdwijnen. Ze maken gebruik van milieuzones, waar je met een oude vieze auto niet in mag, en stimuleren dieselbezitters om te kiezen voor een minder schadelijke variant. Een voorbeeld van een regeling om voertuigbezitters te stimuleren om over te stappen op een schoner voertuig is de sloopregeling. Deelnemers ontvangen een tegoed dat ze kunnen gebruiken voor de aanschaf van een nieuwere, schonere variant. De oude brommer of oude auto wordt gesloopt. In Nederland bieden de gemeentes Amsterdam en Den Haag zo'n regeling aan.

Sloopregeling Amsterdam

In Amsterdam kun je als inwoner of als in Amsterdam gevestigde ondernemer maximaal één keer sloopsubsidie aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag is € 500,-.

 • Je bezit een per­so­nen­au­to of be­stel­au­to op die­sel (voer­tuig­ca­te­go­rie M1 of N1) met emis­sie­klas­se 3 of la­ger.
 • De auto mag nog niet gesloopt zijn. Het voertuig mag pas worden gesloopt na indiening van de aanvraag.
 • Je laat de auto slopen binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.
 • De auto moet APK-gekeurd zijn op het moment dat je de aanvraag indient.
 • Je bent ingeschreven in Amsterdam of jouw onderneming is gevestigd in Amsterdam.
 • Je was vóór 19 no­vem­ber 2019 al ken­te­ken­hou­der van het voer­tuig.

Meer informatie over de sloopregeling van Amsterdam vind je hier.

Sloopregeling

Sloopregeling Den Haag

Ook in Den Haag is er een sloopregeling van kracht. Ook hier kun je er maximaal één keer gebruik van maken. Voor een gesloopte dieselauto krijg je van de gemeente een tegoed van € 1.000. Voor een gesloopte brommer of snorfiets krijgt je een tegoed van € 400. Bezit je een geldige Haagse Ooievaarspas? Dan krijgt je een tegoed van € 750 voor een gesloopte brommer of snorfiets.

 • Je bezit een dieselauto of een brommer of snorfiets met een benzinemotor.
 • Het voertuig mag geen WOK-status hebben.
 • De auto moet zijn gesloopt na 31 januari 2020.
 • Na sloop moet je een demontageverklaring kunnen overleggen; de demontageverklaring mag bij aanvraag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Het voertuig staat al sinds 10 oktober 2019 of eerder op jouw (bedrijfs)naam.
 • Je staat zelf al sinds 10 oktober 2019 of eerder ingeschreven in de gemeente Den Haag; in het geval van een bedrijf (auto's in bedrijfsvoorraad doen niet mee) ben je al sinds 10 oktober 2019 of eerder in Den Haag gevestigd.
 • Ooievaarspashouders: je bent in het bezit van een geldige Haagse Ooievaarspas.

Meer informatie over de sloopregeling van Den Haag vind je hier.

Let op: er is altijd een beperkt budget beschikbaar bij de gemeente. Kijk dus goed na of jouw aanvraag op tijd is.

Sloopregeling in het nieuws in 2020

Medio augustus 2020 verscheen er een artikel in verschillende kranten, waarin wordt gepleit voor een uitgebreidere invoering van de sloopregeling. Onderzoekers van de TU Delft hebben geconstateerd dat zo'n 35% van de uitstoot van stikstof door auto's afkomstig is van auto's die minimaal 15 jaar oud zijn. Dat is enorm veel, zeker als je je beseft dat slechts 17% (zo'n 1.2 miljoen) van de auto's in Nederland minimaal 15 jaar oud is. Het inzetten van een sloopregeling zou enorm kunnen bijdragen aan het versneld slopen van auto's die het milieu veel schade toebrengen.