Rijden zonder of met verlopen APK (keuring), wat zijn de gevolgen (boete)?

22/06/2022   |   26/07/2022   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: algemeen

In Nederland is het strafbaar om rond te rijden in een voertuig zonder (of met een verlopen) Algemene Periodieke Keuring (APK). In dit artikel leggen we het nut van de APK uit, geven we informatie over rondrijden in én het stilstaan of parkeren van een voertuig zonder keuring op de openbare weg en vertellen we je over de mogelijke gevolgen en boete.

Wat is de APK?

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een periodieke keuring van een voertuig. Tijdens de APK wordt bekeken of jouw voertuig voldoet aan de eisen die worden gesteld op het gebied van veiligheid en milieu.

Berichtgeving verlopen van APK

Als jouw APK binnenkort verloopt, ontvang je van de RDW een brief ter herinnering aan de vervaldatum van de APK van jouw voertuig. Deze brief ontvang je ongeveer zes weken voordat de APK verloopt.

Let op: je bent als eigenaar van een voertuig, bijvoorbeeld van een auto, altijd zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van de APK van jouw voertuig. Heb je geen herinneringsbrief ontvangen? Dan vervalt de verantwoordelijkheid niet.

Laat je voertuig op tijd keuren

Verloopt jouw APK binnenkort? Goed nieuws: je kunt jouw voertuig al twee maanden vóór de APK-vervaldatum laten keuren zonder dat de APK-vervaldatum in de toekomst verandert. Ter illustratie: als de APK van jouw voertuig vervalt op 1 maart 2022 en je laat de auto keuren 2 januari 2022, dan blijft de APK-vervaldatum van 1 maart ook volgende keer gehandhaafd. Kies je ervoor om de auto toch eerder dan twee maanden voor de APK-vervaldatum te laten keuren, bijvoorbeeld op 25 december 2021? Dan geldt de volgende keer de eerdere keuringsdatum van 25 december. Meer informatie daarover vind je op de site van het RDW.

auto apk keuring boete

Voertuig niet op tijd laten keuren?

Heb je toch gewacht tot kort vóór of zelfs na het verlopen van de APK? Dan kan het gebeuren dat de APK van je voertuig tijdelijk verlopen is. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als de APK van jouw voertuig, na een steekproef, onterecht verlengd blijkt te zijn en jouw voertuig opnieuw gekeurd moet worden. Geen zorgen: Artikel 11 van het Besluit Voertuigen zegt daarover het volgende:

  • 1. Een motorrijtuig of een aanhangwagen mag gedurende twee maanden na het tijdstip waarop artikel 72, eerste lid, van de wet voor dat voertuig gelding verkrijgt, op de weg staan zonder dat voor dat voertuig een keuringsbewijs is afgegeven waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken.
  • 2. Een motorrijtuig of een aanhangwagen mag gedurende twee maanden na het tijdstip waarop de geldigheidsduur van een voor dat motorrijtuig of die aanhangwagen afgegeven keuringsbewijs verstrijkt, op de weg staan zonder dat voor dat motorrijtuig of die aanhangwagen een keuringsbewijs is afgegeven waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken.

Kortom: ook als jouw auto niet op tijd goedgekeurd is, mag deze maximaal twee maanden op de de openbare weg stilstaan. Gedurende die periode kun je het voertuig dus nog laten keuren zonder dat je een boete krijgt.

Let op: in artikel 11 wordt alleen gesproken over stilstaan. Het is niet toegestaan om met een voertuig zonder APK te rijden op de openbare weg.

Rijden naar een APK-keuringsstation

Je mag, alleen rond afspraaktijd, in het voertuig zonder APK rijden naar een APK-keuringsstation voor een APK-afspraak. Zorg er dan wel voor dat de auto WA-verzekerd is, dat je de korste route rijdt en dat je een afspraakbevestiging met daarop een tijdstip bij je hebt. Meer informatie over deze uitzondering vind je hier.

De gevolgen van rijden zonder APK

De gevolgen van het rondrijden zonder APK beperken zich niet enkel tot een boete, al is dat voor veel mensen wel de voornaamste reden om hun auto op tijd te laten keuren.

Boete

Wie rijdt in een licht voertuig van minder dan 3.500 kilogram, bijvoorbeeld in een personenauto, zonder APK kan anno 2022 een boete krijgen van € 150,- exclusief administratiekosten. Wie in een zwaar voertuig rijdt van meer dan 3.500 kilogram zonder apk kan een boete krijgen van € 400,- exclusief administratiekosten.

Onverzekerd rondrijden

Verzekeraars stellen bepaalde eisen aan verzekerde voertuigen. Als jij niet aan die eisen voldoet, dan kan een verzekeraar besluiten om niet uit te betalen in het ongelukkige geval dat je schade rijdt of een ongeluk veroorzaakt.

Voertuig schorsen

Ben je niet van plan of bij machte om de APK van jouw voertuig op tijd te verlengen? Dan kun je ervoor kiezen om je voertuig te schorsen. Let op: als je jouw voertuig laat schorsen, mag je - uiteraard - niet rijden, maar ook niet stilstaan of parkeren op de openbare weg. Aan het schorsen van een auto zijn kosten verbonden. Meer informatie over het schorsen van een voertuig vind je op de website van het RDW.

Voertuig zonder APK verkopen

Is de APK van jouw voertuig verlopen en wil je hem eigenlijk niet meer laten keuren? Dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om het voertuig direct te verkopen zonder geldige APK. Gaat het om een oude auto met relatief veel reparatiekosten? Dan is verkopen aan de autosloperij vaak een goede optie. Het is gewoon toegestaan om een voertuig zonder of met een verlopen APK te verkopen.