Hoeveel auto's worden er jaarlijks gesloopt?

  |     |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: nieuws

Nederlandse auto’s mogen in Nederland alleen de weg betreden met een geldig Nederlands kenteken. Als een auto aan het einde van zijn latijn is, wordt de auto gesloopt en wordt het kenteken afgemeld. Afmelden wil zeggen dat het kenteken wordt afgemeld in het kentekenregister. Je ontvangt op dat moment als bewijs een zogenaamd vrijwaringsbewijs. Met dit vrijwaringsbewijs kun je aantonen dat je niet langer verantwoordelijk bent voor de auto. Je hoeft daarna geen wegenbelasting en autoverzekering meer te betalen.

Ben je benieuwd naar hoeveel auto’s er jaarlijks worden geëxporteerd? Dat lees je in dit artikel.

Aantal gesloopte auto’s

Het aantal auto’s dat jaarlijks gesloopt wordt, is de afgelopen 20 jaar flink afgenomen. Werden er in 2000 nog zo’n 325.000 auto’s gesloopt, in 2024 waren dat er nog maar een kleine 160.000.

Onlangs bleek uit cijfers van Auto Recycling Nederland (ARN) dat het aantal sloopauto's in 2024 gedaald is naar 159.262 auto's. Een historisch laag aantal. Omdat deze cijfers nog niet zijn verwerkt in de datasheet van het CBS, zijn deze nog niet opgenomen in de onderstaande grafiek.

Aantal gesloopte auto's

Bron: CBS, geraadpleegd in juli 2023

Gewicht van gesloopte auto’s

Het totale gewicht van de gesloopte auto’s is ook afgenomen van zo’n 300.000.000 kilogram in 2000 naar 240.000.000 kilogram in 2017.

Het totale gewicht daalt dus minder hard dan het aantal gesloopte auto’s. Dat wil zeggen dat de gemiddelde sloopauto zwaarder is geworden.

Gewicht gesloopte auto's

Bron: Clo, geraadpleegd in april 2019

Personenauto’s en bedrijfsvoertuigen

Het totale aantal gesloopte auto’s is een optelsom van het aantal gesloopte personenauto’s (93,7% in 2021) en het aantal gesloopte bedrijfsvoertuigen (6,3% in 2021).

Het totale gewicht was in 2017 voor 90% afkomstig van personenauto’s en voor 10% afkomstig van bedrijfsvoertuigen. Gesloopte bedrijfsvoertuigen zijn gemiddeld dus iets zwaarder dan gesloopte personenauto's.

Piek tussen 2009 en 2013

Opvallend is de stijging van het aantal gesloopte auto’s tussen 2009 en 2013. Hoewel het aantal gesloopte auto’s al jaren afnam, voerden bepaalde gemeentes een zogenaamde sloopregeling in. Deze sloopregelingen hielden in dat men een hogere vergoeding kreeg als men een 'vieze' auto liet slopen en hiervoor in de plaats een nieuwere 'schone' auto aanschafte. Toch daalde het jaarlijks aantal sloopauto’s na 2014 weer.

Redenen voor de daling?

Er zijn verschillende redenen te benoemen voor de daling van het aantal sloopauto’s in Nederland. De voornaamste reden is de langere levensduur van auto’s. Was de gemiddelde leeftijd van een gesloopte auto in 2012 nog 16,4 jaar. In 2024 was dat al opgelopen tot 19 jaar en 7 maanden. Een andere verklaring is te vinden in de groei van de export markt. Werden er in 2000 nog slechts 131.000 auto’s naar het buitenland geëxporteerd, in 2021 waren dat er meer dan 370.000. In exportlanden kunnen defecten goedkoper worden gerepareerd en zijn de regels minder streng. Om die reden kan een auto die in Nederland is afgeschreven in een exportland een tweede leven leiden. De belangrijkste exportlanden zijn te vinden in Oost-Europa en Afrika.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het aantal voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen in Nederland? Op deze website van de Nederlandse overheid vind je meer informatie. Ook het CBS geeft meer informatie over het aantal gesloopte auto's. Zij brengen ook in beeld na hoeveel jaar auto's gesloopt worden.

(Sloop)auto verkopen?