Hoeveel auto's worden er jaarlijks gesloopt?

02/08/2021   |   02/08/2021   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: nieuws

Nederlandse auto’s mogen in Nederland alleen de weg betreden met een geldig kenteken. Als een auto aan het einde van zijn latijn is, moet het kenteken worden afgemeld. Afmelden wil zeggen dat het kenteken wordt afgemeld in het kentekenregister. Een auto met een kenteken dat is afgemeld, mag niet langer de weg op. Je ontvangt als bewijs een zogenaamd vrijwaringsbewijs. Met dit vrijwaringsbewijs kun je aantonen dat je niet langer verantwoordelijk bent voor de auto. Je hoeft daarom geen wegenbelasting en verzekering meer te betalen.

Ben je benieuwd naar hoeveel auto’s er jaarlijks in Nederland worden gesloopt? Dat lees je in dit artikel.

Aantal gesloopte auto’s

Het aantal auto’s dat jaarlijks gesloopt wordt, is de afgelopen 20 jaar flink afgenomen. Werden er in 2000 nog zo’n 325.000 auto’s gesloopt, in 2017 waren dat er nog maar zo’n 225.000 en in 2019 waren dat er 213.000.

Aantal gesloopte auto's

Bron: CBS/apr18

Gewicht van gesloopte auto’s

Het totale gewicht van de gesloopte auto’s is ook afgenomen van zo’n 300.000.000 kilogram naar 240.000.000 kilogram. Het totale gewicht daalt dus minder hard dan het aantal gesloopte auto’s. Dat wil zeggen dat de gemiddelde sloopauto zwaarder is geworden.

Gewicht gesloopte auto's

Bron: CBS/apr18

Personenauto’s en bedrijfsvoertuigen

Het aantal gesloopte auto’s is gebaseerd op het aantal gesloopte personenauto’s (93% in 2017) en het aantal gesloopte bedrijfsvoertuigen (7% in 2017). Het totale gewicht is voor 90% afkomstig van personenauto’s en voor 10% afkomstig van bedrijfsvoertuigen.

Piek tussen 2009 en 2013

Opvallend is de stijging van het aantal gesloopte auto’s tussen 2009 en 2013. Hoewel het aantal gesloopte auto’s al jaren afnam, voerden bepaalde gemeentes een zogenaamde sloopregeling in. Deze sloopregelingen hielden in dat men een hogere vergoeding kreeg als men een “vieze” auto liet slopen en hiervoor in de plaats een nieuwere “schone” auto aanschafte. Toch daalde het jaarlijks aantal sloopauto’s na 2014 weer.

Redenen voor de daling?

Er zijn verschillende redenen te benoemen voor de daling van het aantal sloopauto’s in Nederland. De voornaamste reden is de langere levensduur van auto’s. Was de gemiddelde leeftijd van een gesloopte auto in 2012 nog 16,4 jaar. In 2017 was dat al opgelopen tot 17,8 jaar. Een andere verklaring is te vinden in de groei van de export markt. Werden er in 2000 nog slechts 131.000 auto’s naar het buitenland geëxporteerd, in 2017 waren dit er 286.000 en in 2019 ongeveer 300.000. In 2012 was er zelfs een piek van 406.000 geëxporteerde voertuigen. In exportlanden kunnen defecten goedkoper worden gerepareerd. Om die reden kan een auto die in Nederland is afgeschreven in een exportland een tweede leven leiden. De belangrijkste exportlanden zijn te vinden in Oost-Europa en Afrika.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het aantal voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen in Nederland? Op de website van de Nederlandse overheid vind je meer informatie. Ook het CBS geeft meer informatie over het aantal gesloopte auto's. Zij brengen ook in beeld na hoeveel jaar auto's gesloopt worden.